کتاب از جنین تا جنان

دانلود کتاب از جنین تا جنان

 

قیمت: 2500 تومان

25,000 ریال – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: از جنین تا جنان

نام نویسنده: میرقطب الدین محمد عنقا پیراویسی

تعداد صفحات: 304

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: 47 MB

 

فهرست مطالب کتاب:

خود شناسی، ارگانیزم جسم و جان، سازمان ذرات، نیروهای نامرئی، روح و اراده خالاقه او، روشن بینی، ماهیت درونی و بیرونی انسان، مذاهب مختلف و تجزیه و تحلیل قوای درونی، سیر تکاملی انسان، حیات بعداز مرگ، روح از نظر حکماء اسلام، حالاتیکه در مرگ طبیعی پیش می آید، مریضی که تا مرز مرگ پیش رفت، جدائی روح از بدن، یک احساس دیگر از مرگ، مرگ یا زندگی تازه، حالات یک محتضر، آخرین اتصال روح و جسم، روح و قوالب برزخی، واکنشهای روحی در حال مرگ، ارتباط با ارواح چگونه است، واکنشهای روحی در حالت مرگ، ارتباط با ارواح، چطور با ارواح ارتباط برقرار کنیم، نموداری از عوالم حیات بعداز مرگ، اثر بستگی های دنیوی در روح، عذابهای روحی، تجربیات علمای معرفت الروح، تصدیق شارل ریشه، تجسد روح، چند واقعه شگفت انگیز از یک جلسه روحی، مصاحبت با ارواح، نحوه حمایت ارواح از نزدیکان خود، قدرت تاثیر ارواح از نزدیکان خود، قدرت تاثیر ارواح در دنیای ما، کشف حوادث قبل از وقوع، امکان سیر انسانی با جسد مثالی، سیر از طریق طی الارض، عمل یک مرد ژولیده، عود ارواح – تجسد یا تناسخ، ادله معتقدین به تناسخ از کتب آسمانی، معاد و اقسام آن، سیر روح پس از مرگ، دستور العمل مغناطیسی و احضار ارواح و نمو نیروهای باطنی و تقویت اراده و تصرف از نزدیک و دور و طرز ریاضات هندی و منشاء کشف و کرامات و خوارق عادات و شفای بیماران، تمرین راجا یوجا، تقویت نیروی اراده، تحکیم اراده بر وفق جریان ماده و سیر طبیعی، تمرینهای درجه سوم و تاثیر در غیر از فاصله دور، منظور صاحب نظران شدن سرمایه سلوک است، قلسفه راجایوجا، تجربیات عملی ارواح و مرگ، تجربیات عملی در بقای روح بعداز مرگ، از پسیکولوژی چه بدست آورده ایم، مرگ و مکانیسم آن چگونه و چیست؟، چگونه مرگ را احساس می کنیم، مرگ دیگران چگونه بنظر ما می رسد، مرگ واقعاً چگونه می آید، جنبه فلکی مرگ، جنبه طبیعی و مادی مرگ، مدیوم چیست؟، مدیوم با سوژه مغناطیسی، آشفتگیهای بلافصل بعداز مرگ، ساختمان موجودات فلکی، محیط فلکی، آغاز و انجام، تفاوت بین فانتوم زنده و مرده و صدها مطالب دیگر….

 

25,000 ریال – خرید

—-