دانلود کتاب اسرار و رموز علم حروف و اعداد و اصول و مقدمات آن

دانلود کتاب اسرار و رموز علم حروف و اعداد

و اصول و مقدمات علم حروف و اعداد

 

دانلود کتاب اسرار و رموز علم حروف و اعداد

قیمت: ۲۹۰۰ تومان

29,000 ریال – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کتاب اسرار و رموز علم حروف و اعداد – اصول و مقدمات علم حروف و اعداد

نام نویسنده: نامشخص

تعداد صفحات کتاب اول: ۳۶

تعداد صفحات کتاب دوم: ۷۲

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم کل فایلها: مگابایت

 

99 نام از نامهای الهی و جدول عدد مربوطه به هر یک از نامها

 

کتاب اول)

فهرست مطالب کتاب اصول و مقدمات علم حروف و اعداد:

 • اصول و مقدمات علم حروف و اعداد
 • دعوت از موکلان و خواندن اذکار
 • حروف در زبان فارسی که سی و دو حرف است
 • حروف در زبان عربی که شامل بیست و هشت حرف است
 • جدول علم حروف و ترتیب آن
 • ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ
 • حروف الفبا دارای موکل و نام هر موکل حروف (مثال: حرف الف – نام موکل: حضرت اسرافیل، حرف ب – نام موکل: حضرت جبراییل و…)
 • ۹۹ نام از نامهای الهی و جدول عدد مربوطه به هر یک از نامها
 • تقسیم حروف به دو دسته
 • حروف نورانی
 • حروف ظلمانی
 • جدول ایقغی در ۹ ستون و شیوه خواندن جداول
 • جدول ابتثی و سطر و ستون های آن
 • جدول اجهزی و سطر و ستون های آن
 • روشهای محاسبات جداول حروف
 • طریقه نگارش و خواندن جداول حروف (اهطمفشذ، بوینصتض، جزکسقثظ، دحلعرخغ)
 • چهار عنصر اصلی جهان (آب، آتش، خاک، باد) و شرح و توضیحات آن
 • درجه شدت عناصر آب و آتش و خاک و باد جهان
 • مقایسه و دوستی و ناسازگاری نام دو نفر
 • تقسیم حروف به سه دسته که عبارتند از (حروف مکتوبی، حروف ملفوظی، حروف مسروری)
 • کاربرد جدول از لحاظ غریزی
 • علم اعداد و حروف و مثال آن
 • زکات اذکاری که انتخاب می شود برای حروف
 • زکات هر حرف
 • بسط حروف (بسط لفظی و یا بسط ظاهری)
 • تمازج
 • مختصری از علم نجوم و افلاک و ستارگان و سیارات و تاثیر آن بر حروف
 • ستون حروف و نام قمر و عدد اقمار (مثال: عدد عطارد = ۲۸۴)
 • جدول ایام هفته و چرا روزهای هفته را با نام ستارگان و سیارات ارتباط داده اند
 • ساعات سعد و ساعات نحس ایام روزها و هفته ها
 • نکات مهم در نگارش جداول ایام هفته و سیارات مربوطه
 • جدول کامل روزها و ساعات ایام هفته و هر روز به کدام سیاره و قمر مربوط می باشد و ریز ساعات آن در ۲۴ ساعت
 • هر انسانی هفت نام مربی است، نام شخص، لقب یا نام خانوادگی، نام پدر و نام مادر و محاسبه اعدد هر اسم
 • نام صاحب طالع و علت و آلت وصل و نتایج افعال به زندگی شخص
 • ماه تولد شخص و ارتباط آن با افلاک هفتگانه
 • تاریخ تولد فرد و نام طالع و اسم قمر مربوط به اسم شخص
 • نکات مهم برای انتخواب اذکار خود و نتیجه گرفتن بهتر از خواندن ذکر مشخصه خود
 • مباحث مهم درباره مدخل کبیر و مدخل صغیر و مدخل وسیط حروف و طریقه محاسبات آن
 • بهترین روش بسط حروف و بسط تمازج و آمیختن مطلق یا آمیختن اسم طالب و مطلوب
 • روش تکسیر حروف
 • طریقه بدست آوردن نام موکل
 • طریقه دعوت از موکلان
 • طریقه دعوت از موکلان و خواندن اذکار مربوطه
 • استفاده از تقویم نجومی ساعات هفته مناسب برای عمل دعوت موکلان
 • مورد استفاده نام موکلان حروف

 

علم نجوم و افلاک و ستارگان و سیارات و تاثیر آن بر حروف

 

کتاب دوم)

اسرار و رموز علم حروف و اعداد و هزار اسماء و اذکار الهی و عناصر قالب در اسماء و اذکار الهی و اتصال به انرژی پایان ناپذیر الهی

 • هزار نام الهی در دعای جوشن کبیر (این دعا در کتاب مفاتیح الجنان تالیف حاج شیخ عباس قمی شرح داده شده است)
 • فواید و فضائل خواندن دعای جوشن کبیر که شامل هزار اسم الهی است که به آن اسم اعظم گویند و…
 • عدد هر یک از اسماء الهی و معانی فارسی آن (مثال: خیر الناصرین = که به معنای بهترین یاوران و عدد آن ۱۲۴۲ می باشد)
 • عناصر غالب در اسماء الهی
 • جدول عناصر حروف
 • مزاج یا طبع هر یک از عناصر طبیعت و شرح کامل آن
 • عناصر تشکیل دهنده حروف
 • اسماء جمالی و شرح و کاربردهای آن
 • اسماء جلالی و شرح و کاربردهای آن
 • اسماء مشترک و شرح و کاربردهای آن
 • جدول اسماء الهی و عدد هر یک از اسماء و مظهر جمال و یا جلال بودن خداوند متعال و عنصر مربوط به آن اسم
 • شرح و محاسبه و عنصر غالب هر یک از آیات و سوره های قرآن
 • جدول شرح تک تک حروف و اسماء الله
 • عنصر غالب و شرح و توضیحات آن
 • جدول آیات قرآنی و عدد و عنصر آن (حرارت، برودت، رطوبت، یبوست)
 • شناخت عنصر غالب و تاثیرات آن در طبیعت و عناصر و مزاج آن
 • شناخت عنصر غالب از نظر کاربرد در علوم غریبه
 • انتخاب اذکار مناسب با توجه به عنصر غالب آنها
 • بخورات مورد استفاده در هنگام ارتباط و احضار و یا هر نوع اموری که به علوم غریبه مربوط باشد
 • بخور جهت استفاده در ارتباط با ارواح
 • انواع بخورات که شامل بخورات جلب و بخورات دفع می باشد
 • بخور مربوط به اقمار (قمر = بخور جلب و عودالابیض و قسط ابیض و صندل و صبر و سندروس و زعفران و کبابه بخور دفع و لبان ذکر و…)

 

29,000 ریال – خرید

…..

برچسب های سایت:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,