کتاب فرهنگ علوم غریبه

دانلود کتاب فرهنگ علوم غریبه

 

دانلود کتاب فرهنگ علوم غریبه محمد نیکنام عربشاهی

 

قیمت: ۱۵۰۰ تومان

15,000 ریال – خرید

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: فرهنگ علوم غریبه

نویسنده: محمد نیکنام عربشاهی

تعداد صفحات: ۱۳۴

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۳۲٫۶ مگابایت

 

farhank-olomeh-garibh-3

 

فهرست مطالب کتاب:

 • کتاب فرهنگ علوم غریبه
 • سحر، طلسم، علم رمل، علم جفر
 • خواص آب نیسان
 • ابجد و منشا پیدایش ترکیب ابجد، معانی ابجد، اقسام حروف ابجد
 • اعداد حروف ابجد صغیر
 • اعداد حروف ابجد کبیر
 • اعداد حروف ابجد وسیط
 • اعداد حروف جامع اکبر
 • ابجد شرقی
 • ابجد غربی
 • جدول ابجد غربی یا مغاربه
 • اخبیه و اسد
 • ارباب ساعات
 • ارباب مثلثات
 • ارباب وجود
 • افسون و استنطاق و اسرافیل و اسم اعظم و اقالیم سبعه
 • اقبال و ادبار کواکب و اقتران و اقلام علوم غریبه و اکلیل
 • بارح و بخورات و بدوح
 • برج های آبی و برج های آتشی و برج های بادی و دلالات بروج
 • بطین و بلد الحمل و بلده بلع و بیت الکواکب و بینه و پری
 • طریقه نوشتن جفر جامع، علم جفر و جامعه، جفر و جامعه و روش علم جفر جامع
 • جن و محل زندگی جنیان، جوزاء، چشم زخم دیدن، چشم زخم رسانیدن
 • علم حروف و اعداد و اقسام حروف ابجد
 • حروف علیه، حروف دنیه، حروف اعلی، حروف دنی و حروف ادنی، حروف مسروری، حروف ملفوظی، حروف ملبوبی، حروف نورانی، حروف ظلمانی، حروف کامل، حروف مسروری، حروف ملبوبی، حروف حجاب، حروف حرز، حروف حوت، حروف خافیه
 • دبران، دورائر حروف، دائره اهطم، دائره ایقغ، دیو، ذابح، ذراع، رقیه، رشاء، رمل، اشکال شانزده گانه رمل، ریمیاء چیست، زبانی، زبر
 • شرف کواکب، بیت الشرف، شرف الشمس، شرف ذنب، شرف راس، شرف زحل، شرف زهره، شرف عطارد، شرف ماه، شرف مشتری، شعبده، شوله
 • معانی لغوی سحر و جادو، آیا سحر حقیقت دارد یا تخیل صرف است؟، محدوده قدرت سحر و منشا آن
 • جواز تعلیم و تعلم سحر
 • ساعات سعد و نحس و سرطان، سعود، سماک، سماک اعزال
 • عون حروف، عون کواکب، عون هفته، عفر، عیافت، غول
 • عدد عدل، عراف، عرافت، علوم غریبه، عفریت، عقرب، عواء، فال و علم فال، فرح و ترح
 • اثرات اجتماع کواکب
 • قمر در عقرب و شناسائی محل ماه و قمر در عقرب و قوس
 • آیا تنجیم حقیقت دارد؟ روایاتی که بر نهی تنجیم
 • خطای منجمان به خاطر ناقص بودن علم آنهاست
 • فواید علم نجوم، نحس، نسناس، نطیح، نظیره، نعائم، سعد و نحس منازل قمر
 • علم نجوم و اعتقاد ربط حوادث و اوضاع فکی
 • هبوط چیست، همزاد چیست، علم هیمیاء
 • اقسام حروف، حروف علیه، حروف اعلی، حروف دنی، حروف ادنی، حروف مسروری، حروف ملفوظی، حروف ملبوبی، حروف ظلمانی، حروف نورانی، حروف کامل
 • و مطالب دیگر….

 

15,000 ریال – خرید

[sg_popup id=”2″ event=”onload”][/sg_popup]

…………