کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار

دانلود کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار

کتاب تُحفَه الاسرار فی الادعیه و الافکار

 

قیمت: ۶۳۰۰ تومان

63,000 ریال – خرید

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: تُحفَه الاسرار فی الادعیه و الافکار

نام نویسنده: اَقل العبّاد الشیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه ئی النجفی

تعداد صفحات: ۳۵۲

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۵۲ مگابایت

 

منازل قمر شناختن برجهای 12 گانه

در بیان ادعیه برای رزق و روزی و گشایش رزق و دفع فقر و تنگدستی

فهرست مطالب کتاب:

یکی از بهترین و کاملترین کتب در زمینه ادعیه و هزاران ادعیه حاجات گوناگون مختلف

 • در بیان مقدمه کتاب و فضیلت علم
 • در بیان اختیارات و خواص بروج
 • در بیان معرفت اختیار بروج
 • برج خاکی, برج آبی, برج آتشی, برج بادی
 • طالع شخص مسافر
 • در بیان عقد و نکاح و طالع و بروج
 • در بیان طالع و بروج
 • قوت شمس و طالع خداوند
 • خاصیت برج
 • برج میزان، برج عقرب، برج اسد و … خواص آن
 • در بیان بعضی از فوائد و منتخبات بسم الله الرحمن الرحیم
 • در بیان چهل فوائد مجربه
 • برای برگشتن شخص کم شده
 • بجهت محافظت از شر جن و انس
 • جهت درمان بیماری ها مثل بواسیر و…
 • در بیان تفال
 • در بیان فواید ایام ماه و تعلق آن به کدام برج
 • در بیان اوراد و اذکار و تعویضات
 • در بیان اسماء اعظم و فواید آن – اسماء الحسنی
 • در بیان خواص سوره فاتحه الکتاب و فواید و اثرات خواندن آن
 • در بیان خواص سوره اخلاص و فوائد آن
 • در بیان ادعیه برای تقویت حافظه و نیروی ذهن
 • در بیان ادعیّه متفرقه و حاجات مختلف
 • در بیان ادعیه برای رزق و روزی و گشایش رزق و دفع فقر و تنگدستی
 • ادعیه جهت گشایش کار و کارهای بسته
 • ادعیه جهت دفع وسوسه شیطان
 • برای گشودن بخت دختر بسته شده و بخت گشایی
 • در بیان عقد السّان
 • ادعیه و دعاهای زبان بند از شر بدگویان
 • در بیان اولاد و آسان شدن وضع حمل و زاییدن آسان نوزاد
 • در بیان وسعت معاش و رزق و روزی و گشایش زندگی
 • ادعیه جات – ادعیجات و طلسمات گوناگون جهت ثروتمند و پولدار شدن و اعمال و شرایط و دعاهای مربوط به آن
 • در بیان ادعیه های گوناگون جهت مهر و محبت بین دو شخص
 • مطیع کردن شخص، مطیع کردن دشمن
 • در بیان کسیکه از عمل معزول شده باشد
 • در بیان الفت و دوستی و مهر و محبت بین زن و شوهر
 • در بیان الفت بین الزوجین و غیره
 • در بیان ادعیه ای جهت طلاق بین زن و شوهر واقع نشود
 • بجهت تسخیر محبوب و آمدن شخص غائب
 • بجهت تجبب و تالیف قلوب و تسخیر مطلوب
 • در بیان تسخیر ارواح و قلوب جمیع
 • در بیان شرایط و اداب دعا و دعا کردن
 • در بیان اعداد حروف و اسماء الله
 • در بیان خواص و اثرات اسماء الحسنی، خواص نامهای خداوند متعال
 • در بیان خواص هو الله الذی لا اله الا هو
 • در بیان تسخیر قلوب
 • شرح آیه الکرسی و خواص و اثرات عجیب آن
 • شرح آیات قرآنی که سی و هفت تهلیل آن
 • در بیان خواص تهلیلات
 • در بیان آیات کریمه تهلیلی
 • در بیان خواص آیات کریمه
 • در بیان نمازهای حاجت، نماز حاجات
 • در بیان مقاصد عظیمه و مطالب کلیه
 • در بیان خواص الم الله و طریقه و مربع این ختم
 • در بیان آیه ختم الله علی قلوبهم و خواص آن
 • در بیان خواص ختم لَقَد جاء کَم و مربع آن
 • در بیان خواص و ختم آیه و من یتق الله
 • در بیان خواص آیه و عنده مفاتح الغیب
 • در بیان و خواص و ختم آیه الله نور السموات و الارض مثل …
 • در بیان و خواص و ختم آیه نور، خواص و ختم سوره نور
 • در بیان خواص حرف ح و  حرف  م
 • در بیان خواص حم و طریقه ختم آن و مربع ۴*۴ و رسم آن
 • در بیان خواص حمعسق و طریقه ختم و نوشتن مربع آن
 • در بیان برآورده شدن حاجات خود و چندین مربع مربوط به آن
 • در بیان وفق هر عددی
 • در بیان طریقه دعوت فاتحه الکتاب و چله نشینی آن
 • خواص و فوائد و آثار سوره تبّت و طریقه رسم جدول مربع شکل اعداد آن
 • در باب فتح الرجال
 • در باب دفع خصم و دفع دشمن ظالم و حاکم ظالم و جمیع دشمنان
 • در باب محبت افکندن میان ازواج، محبت بین زن و شوهر
 • در باب خواص مهر نبوت و رسیدن به حاجات خود
 • در بیان خواص الباسط و طریقه رسم مربع آن
 • در بیان شرف زهره
 • در بیان مربع آیه الکرسی و طریقه رسم جدول اعداد و حروف آن
 • در بیان دفع سرع، صرع و مرغ سیاه
 • در بیان امتحان حروف
 • در بیان جمل و اسقاط
 • در بیان حمل در شکم زن حامله و فرزند
 • در بیان علم تکسیر و دعوت علم تکسیر
 • در بیان معرفت علم تکسیر
 • در بیان قواعد پر کردن اعداد و فن اعداد
 • در بیان وفق اعداد و حروف
 • در بیان خواص مزدجات
 • در بیان خواص اسم اعظم بدوح
 • در بیان مظهر و ذوالکتاب
 • در بیان معرفت نجوم و ستارگان
 • در بیان منازل قمر
 • در بیان مطالب مهمّه
 • در بیان شناختن بروج
 • در بیان شرح زبور داود
 • در بیان شرح سوره زبور داودی
 • در بیان علم رمل و حروف و اعداد
 • در بیان شخص جن زده، جنگیری
 • و هزاران ادعیه و اعمال مختلف دیگر….

 

 

63,000 ریال – خرید

….

برچسب های سایت:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,