کتاب رساله عجایب

دانلود کتاب رساله عجایب

قیمت: ۱۵۰۰ تومان

15,000 ریال – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: رساله عجایب

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: درباره جغرافی و طول و عرض جغرافی های دریاها و شهرها

تعداد صفحات: ۹۱

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۳ مگابایت

 

 

فهرست مطالب کتاب:

 • طریق اول در شکل زمین
 • احوال طول و عرض شهرها و بقعها احتیاج افتد
 • احوال طول و عرض شهرها و جایها اصحاب علم نجوم طریق استخراج ربع معمور اثبات توان کرد…
 • طول جهت مغرب گرفته اند از موضعی که در قدیم الایام آنجا هفت جزیره…
 • طریق دوم در دانستن بعضی از مسافت ها مواضع مشهوره اصحاب رصد…
 • در ذکر دریای محیط…
 • خلج بربری مغربی در حد مغرب خطی از محیط از جانب جنوب بسوی شمال…
 • طریقه دیگر در ذکر بحرها…
 • طریقه دیگر در ذکر بعضی از شهرها که در کتب نامی نویسند و بر بان نامی دیگر گویند..
 • بحیره ارمنیه…
 • بحیره ارجیس
 • بحیره زعر
 • بحر مظلم
 • بحر چین
 • بحر هند
 • بحر کرمان
 • بحر پارس
 • و صدها مطالب دیگر…

 

 

 

15,000 ریال – خرید

……….