دانلود رایگان کتاب متافیزیک از نگاه فیزیک

دانلود رایگان کتاب متافیزیک از نگاه فیزیک

زمان ها و جهان های موازی، فضا، زمان، ماوراء

دانلود رایگان کتاب متافیزیک از نگاه فیزیک

 

قیمت: رایگان

رایگان – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: متافیزیک از نگاه فیزیک (زمان ها و جهان های موازی، فضا، زمان، ماوراء)

نام نویسنده: فرد آلن ولف – باب توبن

مترجم: شهریار تقی شهرستانی

تعداد صفحات: 192

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: 7.6 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • ساختار فضا و زمان
 • پدیده های فوق طبیعی
 • ساختار انرژی
 • تفسیر علمی نوین از فرد آلن ولف
 • کتاب شناسی حاشیه ای و سایر مطالب
 • یکی شدن جهان ها آغاز شده است
 • زمان ها و جهان های موازی، فضا، زمان، ماوراء
 • تخیل گسترش می یابد
 • آیا اندیشه قادر است امواج کوانتومی را تحت تاثیر قرار دهد؟
 • آیا واقعیت موجود را از تمامی زمان شکل داده ایم؟
 • همه امور امکان پذیرند و اما بعضی امکان پذیرترند
 • دیواری از نور هر کدام از ما را از دیگر واقعیت ها جدا می کند
 • نیروی گرانش منجر به نفوذ جهان ها در همدیگر می شود
 • امواج کوانتومی می توانند
 • سفر در فضا و زمان به گذشته
 • دنیای میکروسکوپی
 • و مطالب دیگر….

ساختار فضا و زمان پدیده های فوق طبیعی

 

رایگان – خرید

….