مجموعه رسائل مختلف در علوم غریبه (زبدة الاقوال في علم الرمل – کشکول لطائف العوارف)

کتاب مجموعه رسائل مختلف در علوم غریبه

هذا کتاب زبدة الاقوال في علم الرمل

کشکول لطائف العوارف از بدرالدین ابوالحسن لیلی آبادی تبریزی

 

 

قیمت: ۷۱۰۰ تومان

RIAL 71,000 – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه رسائل مختلف در علوم غریبه – کشکول لطائف العوارف

نام نویسنده: بدرالدین ابوالحسن لیلی آبادی تبریزی

تعداد صفحات: ۲۸۲

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۴۹ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • – فالنامه امام جعفر صادق علیه السلام
 • – جدول ماه های کواکب جهت فال
 • – نیت قبل از فال گرفتن
 • – فال سه وجه دارد که عبارتند از…
 • – دادن صدقه بعداز فال
 • – خبردار شدن از نیت دشمن
 • – شرایط انجام عمل فال گرفتن…
 • – فال جهت گره گشایی کارها و یافتن مرادها و نیکویی ها و حال ها و زیاد شدن مال ها و بسلامت فرزندان و تندرستی و به نعمتی حاصل آید و از یاران و خدمت کارها راحت و آسایش یابی و بمقصود برسی و جمیع شرایط و فایده ها را انجام دهی…
 • – باب شمس فال تو و یک بود خجسته دل کردد و دل دشمن تو خسته شود و نعمت بر تو گشاید و فال نیک برآید…
 • – طلسم عداوت که در روز… نوشته شود و مربع آن
 • – طلسم محبت برای زن و شوهر
 • – هذا کتاب کشکول لطائف العوارف
 • – اسم اعظم بطریق رمز این رشته بنظم آورده شده
 • – فی اسم الاعظم
 • – ادعیه قدسیه
 • – ادعیه الانبیاء علیه السلام
 • – دعای حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام
 • – دعای حضرت ادریس علیه السلام
 • – دعای حضرت ذالقرنین علیه السلام
 • – دعای حضرت نوح علیه السلام
 • – دعای حضرت یعقوب علیه السلام
 • – دعای حضرت یوسف علیه السلام
 • – دعای حضرت موسی علیه السلام
 • – دعای حضرت یوشع علیه السلام
 • – دعای حضرت لقمان و الیاس علیه السلام
 • – دعای حضرت سلیمان علیه السلام
 • – دعای حضرت حیقوق علیه السلام
 • – دعای حضرت دانیال نبی علیه السلام
 • – دعای حضرت عیس علیه السلام
 • – دعای حضرت یونس علیه السلام
 • – دعای حضرت محمد مصطفی علیه السلام
 • – شرح کامل دعای معراج و معراج پیامبر
 • – طلسم شفای بیمار
 • – باب فی الاذکار الایام – در باب اذکار ایام هفته و ساعات آن و طریقه عمل آن
 • – بجهت فتح مهمات و گشایش کارها در کتاب روضة الاذکار حاج محمد بن محمد تبریزی
 • – اشعار طلسم منسوب به حضرت علی علیه السلام
 • – طلسمی که با خود دارید و در کیسه پول گذارید هرگز فقیر و محتاج نخواهید شد
 • – ذکر یا وهاب و ذکر یا رزاق جهت رزق و روزی و ادعای قرض
 • – باب فی الحجة
 • – طلسمی جهت گشاده شدن رزق و روزی
 • – طلسم سوسن عشا
 • – جدول اعداد معرفه رجال الغیب در جهات مزبوره
 • – دعای عظیم الشان جهت حوائج از محمود و بن شعیب
 • – فی بعضی الاحکام المفیدة من العلم الرمل
 • – من کتاب انوار الرمل حاجی عبدالغنی شیروانی علیه الرحمه
 • – باب استخراج اسامی و ترکیب اسم که خواجه مرحوم را بر آن…
 • – علم رمل و طریقه های آن و طریقه های آن
 • – تسکین اعداد سعد در خانه های سعد از خواجه نصرالدین طوسی از کتاب جوامع الاسرار
 • – احکام رمل نوروزی و احوالات سال جدید از اعمال میر کاظم رمال
 • – حاصل ضرب و استخراج و طریقه آن در رمل
 • – طلسم لطردالذباب
 • – طلسم لابن العرمی
 • – طلسم الوحش
 • – طلسم اخر یاخذ فی..
 • – للزیارة الشهوة
 • – طلسم الحجة
 • – جدول صورت المذاهب در رمل
 • – جدول ادریس در رمل
 • – جدول علی در رمل
 • – جدول …  در رمل
 • – در خواص چهل اسم ادریسی خداوند متعال در کتاب مجمع الدعوات کبیره که مسطور است از شیخ بهائی منقول است که مخلوقات و موجودات با این اسماء ادریسی مسخر او گردند
 • – دعوت اسم ادریسی عجایب ببیند عامل باید روزه گیرد
 • – اسم های ادریسی جهت رزق و روزی و گشایش مال و ثروت
 • – طلسم عجیب و سّرغریب
 • – اسماء الحسنی عجیب
 • – اگر خواهی کسی را مسخر خود گردانی
 • – فائده اخری ختم دعای قاموس قدرة که این دعای جلیل القدر و عدد کبیرش چهل و یک و…
 • – جهت غنی شدن آیه قل الهم مالک الملک تا آخر
 • – حجت حاجات مهمه از شیخ بهاء الدین علیه الرحمه
 • – جهت قوه حافظه و تقویت حافظه این طلسم را نویسد
 • – جهت احضار جن و طلسم و طریقه آن
 • – خواب را بر دشمن حرام کردن
 • – طلسمی که بر نعل اسب نویسند
 • – اگر کسی به خواستگاری دختری رود و بهش ندهند این آیه را با خود دارد
 • – طلسمی جهت محبت
 • – اگر کسی در مهمی حیران و سرگردان باشد این طلسم را با خود دارد
 • – طلسم و عمل جهت احضار شخص غایب
 • – جهت جاه و عزت و رفعت و اقبال و محبت بین الناس و وسعت رزق و گشایش کارها این مثلث را بر خاتم نقره نقش کند در روز… و ساعت اول یا
 • – کتاب محموعة المجربة تالیف علی بن ابراهیم لیلی آبادی
 • – خواص خاتم جنیان
 • – دفع عقیمی زنان
 • – طلسم الزهر
 • – طریقه احضار جن در طاس عامل طاس
 • – طلسم باران از کتاب جامع العلوم فخرالدین رازی و خواص خاتم جنیان
 • – قاعده دیگر از علم جفر برای استخراج جواب و سئوال بطریق مکتوبی بحساب در آوردن
 • – حروف مکتوبی
 • – حروف ملفوطی
 • – باب احضار اجنه در طاس عامل طاس
 • – طریقه احکام دوازده خانه رمل از خواجه نصیر الدین طوسی علیه الرحمه
 • – شکل داخل و سعد رمل
 • – و هزاران مطلب دیگر…. (بعلت حجم زیاد موارد، فقط بخشی از آن گفته شده است)

 

 

 

RIAL 71,000 – خرید

—–

 

برچسب های سایت:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,