کتاب اسرار العارفین و زبده السالکین

دانلود کتاب اسرار العارفین و زبده السالکین

 

کتاب اسرار العارفین شیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری

 

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

50,000 ریال – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: اسرار العارفین و زبده السالکین

نام نویسنده: شیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه ئی النجفی

تعداد صفحات: ۳۲۶

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۴۴ MB

 

 

فهرست مطالب کتاب:

در فضیله علم، ختومات مجربه، ختم دعای عشرات، جهت مهر و محبت بین مرد و زن، انواع ادعیه جهت برآورده شدن حاجات مهم دنیوی و اخروی، در بیان حروف نورانی برای هر امری، قضای حاجات، ادعیه مخصوص ماه مبارک رجب و اعمال آن، خواص سوره نور و فواید و اثرات آن، طریقه زیارت و خواندن زیارت عاشورا، طریق ختم آیه مارکه الله الطیف بعباده، شرح خواندن چهل اسم جل و جلاله و عظیم نامهای خداوند، شرح کامل اسماء الحسنی اسمها و نامهای خداوند، شرح و فواید قفل حضرت سلیمان، ادعیه رهایی از زندان و حبسف، سرح دعا و اعمل حضرت پیغمبر (ص)، کشف حاجات مهم از ائمه اطهار، جهت فتح و پیروزی در امور و زندگی بطور کلی، طلسمات و ادعیه های مهم، جهت احضار شخص غایب، فواید و خواص خواندن سوره کهف، شرح المشارق الالواح، جداول مشارق الالواح، خاتم حضرت سلیمان، در بیان عمل محبت، در بیان محبت جهت دوستی و دشمنی و غیره، در بیان ساعات شب و روز دعانوشتن، در بیان مجموع حروف بسم الله، ادعیه خلاص شدن از زندان درد دندان و رفع و درمان بیماری ها، جهت رزق و گشاده گی معیشت سوره رعد، دعا جهت درد چشم و رفع ظلم، دعا جهت طلب فرزند زن نازا، سلامتی به سفر رفتن، عزیز و محبت بین مردم و حکام، در بیان آیات نورانی قرآن، در بیان آیات و اذکار خداوند، جهت ازدیاد دولت و مقام در بین حکام، حکمت و علم، دفع مگر و طغیان دشمنی، جهت اختلاف و عداوت میان جمع، جهت محو و مقهور گشتن، جهت دفع و رهایی از جن، طلسم و دوستی و مهربانی میان مردم، طلسم مرغ و ماهی، دفع و باطلنامه طلسم و دعا و جادو، دفع هم و غم، جهت تسخیر دیگران محبت و فتوحات، حرز جن و پری، در بیان ادعیه صرع، جهت عقد السان، دعای چشم زخم و زبان بند، فتح رجال، بازکردن بخت گشایی دختران، اگر کسی خواهد کسی را از راه دور بیاورد، جهت احضار جن و ارواح، شرح دعای سوسن، گشایش کسی که بختش بسته شده، حهت کسی را که جن گرفته جنگیری در اسلام، طریقه ریاضت و اعمال آن، جهت تسخیر قلوب، درباب علم حروف و اعداد رمل و علم جفر، علم حروف از انبیاء و اولیای خدا، قلم طلسمات سلیمانی، قلم عبری زبان عبری زبان عربی کتب خطی کهن فارسی، دعا بریا هر امری، دعای حاجات مهم و سریع العجابه، سند اربعین اول اربین دوم، طریق جمع آوری غرائم، طریقه دعوت اسماء حسنی،  در بیان دعوت و سحر، در بیان موکلان و احضار موکل خود، شرایط دعوت و استاد علوم غریبه، در بیان و دعوت طراط المستقیم، در بیان دعوت حقی، در بیان دعوت اولیه و دعوت صغیره، رفع مشکلات، اگر خواهی چیزی یا کسی را در خواب ببینی روشن بینی در خواب دیدن مطلوب در خواب، در بیان نوشتن رقعه یا نامه به ارواح و احضار ارواح، تسخیر حروف و بدست آوردن آن، عزیمت حروف از جهت قضای حوائج، اسامی چهار فرشته مغرب، خواص اسماء و گرفتن حاجات، دفع سحر و جادو، در بیان ادعای قرض و ادعای آن، در بیان ساعات و اوقات روز و شب نوشتن دعا و هزاران مطلب و ادعیه دیگر….

 

 

 

….