کتاب جاماسبنامه (رساله جاماسپ) در علم پیشگویی

دانلود کتاب جاماسبنامه (رساله جاماسپ)

در علم پیشگویی و پیشگویی ها

 

قیمت: ۱۹۰۰ تومان

19,000 ریال – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: جاماسب نامه (رساله جاماسپ) درباب علم پیشگویی و پیشگویی ها

نام نویسنده: حکیم جاماسب

تعداد صفحات: ۵۳

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۸ مگابایت

 

 

توضیحات:

کتاب جاماسب نامه که حکیم جاماسب در زمان شاه گشتاسب نوشته است.

 

فهرست مطالب کتاب:

  • علم پیشگویی و خبر از آینده از جاماسب شاه جهاندار بزرگ و کشتاسب پسر لهراسب
  • و صدها مطالب درباب پیشگویی….

 

 

19,000 ریال – خرید

….