کتاب حرز الامان من فتن الزمان

دانلود کتاب حرز الامان من فتن الزمان (دو نوع)

 

قیمت: ۳۴۰۰ تومان

34,000 ریال – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: هذا کتاب شریف حِرز الامان مَن فَتَنِ الزَّمان

نام نویسنده: علی ابن الحسین الواعظ الکاشفی

تعداد صفحات کتاب نوع اول: ۲۴۳

تعداد صفحات کتاب نوع دوم: ۷۸

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۵۳٫۱۶ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • در بیان صفات و خواص و آثار حروف و اسماء و آیات قرآن کریم
 • در بیان منافع مطلق علم حروف
 • در بیان ذکر و دعوات اسم اعظم
 • در بیان فتح و نصرت و ابطال سحر و جادو و ساحران
 • در بیان اعمال غریبه و امور عجیبیه
 • در بیان صفات و خواص و آثار حروف و اسماء و آیات الهی
 • در بیان و شرایط و آداب عامّه و رعایت در جمیع اعمال خیر و شَرّ
 • در بیان و شرایط و آداب تلاوت
 • در بیان و شرایط و آداب کتابت
 • در بیان و شرایط و آداب مخصوص با عمل حروف مقاله ثانیه و خواص و آثار حروف عمانیه و عشرون
 • در بیان و شرایط و آداب و خواص ده حروف دال و ذال و راء و زاء و میمی و سین و صاد و ضاد و طا و ظا و…
 • در بیان و شرایط و آداب اسم اعظم و اختلاف بین علماء در خصوصیت آن و آثار اذکار و اسم اعظم
 • در بیان تسخیر جنّ و جنّنیان
 • در بیان خواص سوره های قرآن مشتمل بر پنج باب
 • ایمنی و خلاصی از عضب و حبس حکام و سلامتی از جمیع آفات و تسخیر جنّ و انس و سایر حیوانات و…
 • در تسحیل رزق و دفع فقر و اخراج دفاین و رجوع غایب و ایمنی مسافر و حفظ مال تجارت از دزدان و…
 • در تحصیل اخلاق حسنه و صفات
 • در اثبات آثار و خواص حروف
 • در اثبات و خواص و آثار آیات و سوره های قرآنی
 • در کیفیت حروف و اسماء و آیات قرآنی
 • علم جفر مشتمل بر حقایق و خواص حروف و اسماء و صفات الهی و آیات قرآن
 • سِّر اعظم و کلام مجید
 • در اثبات خواص و آثار آیات و سوره قرآنی
 • در کیفیت انتفاع بحروف و اسماء و آیات پوشیده
 • ارواح و حقایق حروف و توسل جنین
 • دربیان تلاوت حصری و اتلاقی و حفظ عدد و…
 • در طلب و اسباب رزق و و ثبات نعمت و حصول مطالب
 • در بیان عالم علوی و سفلی و حصول قوّت و نصرت در عالم و دفع امراض و …
 • اطلاع بر اسرار غیبّیه و حصول مرادات
 • در فتح و نصرت بر اعداد و تسخیر قلوب
 • حفظ علوم حلیله و کشف امور غیبیّه
 • در تحصیل علوم غریبه و قوّت باطن و تسخیر نفوس و ایمنی از شر ظلمه
 • حفظ مال و جاه و دفع فقر و ایمنی در سفر
 • بقای ملک و ثبات سلطنت
 • در طلب اسباب رزق و ثبات نعمت و حصول مطالب و مشاهده عجایب عالم و علوی و سفلی و…
 • در تحصیل قوّت و تصرّف در عالم و دفع امراض و خلاصی از حزن
 • و صدها مطالب دیگر….

 

 

34,000 ریال – خرید

……..

برچسب های سایت:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,