کتاب مجموعه شش رسائل در علوم جفر و اعداد حروف و بروج کواکب

دانلود کتاب شش رسائل در علوم جفر، اعداد، حروف، بروج کواکب و غیرها

 

دانلود کتاب شش رسائل در علوم جفر اعداد و حروف بروج کواکب

 

38,000 ریال – خرید

قیمت: ۳۸۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه شش رسائل در علوم جفر، اعداد، حروف، بروج کواکب و غیره

نام نویسنده: اقل العباد الشیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه ئی النجفی

تعداد صفحات: ۱۷۹

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۳٫۵ MB

 

استخراج مستحصله جفر تسخیر اسم حجه الله جفر جامع مدخل کبیر حروف

 

فهرست مطالب کتاب:

 • درباب علم جفر
 • درباب علم اعداد و حروف
 • درباب برجها و بروج و کواکب و سیارات
 • ترکیب اسماء جهت عمل محبت و بغض و دشمنی
 • محاسبه نام خود و نام مطلوب و طالع کواکب مطلوب
 • منسوبات کواکب و سبعه و غیره
 • زحل هندوستان و غزیمت آن
 • در شرایط و اوفات عمل
 • بروج حمل
 • برج ثور
 • برج جوزا
 • برج سرطان
 • برج اسد
 • برج سنبله
 • برج میزان
 • برج عقرب
 • برج قوس
 • برج جدی
 • برج حوت
 • مربع طلسم کوکب
 • مربع طلسم زحل
 • مربع طلسم مشتری
 • مربع طلسم زهره
 • مربع طلسم عطارد
 • استخراج سوال
 • دربیان طالبان علم جفر
 • مسخر کردن کسی
 • در باب کبیر جفر اعظم
 • تسخیر اسم حجه الله
 • جفر جامع بطریق سیر قمری و شمسی
 • جامعیت جمع کواکب سبعه
 • مدخل کبیر حروف
 • مدخل صغیر حروف
 • دایره بسیط ملفوظی فرسی
 • دایره حروف ملفوظی
 • مراتب حروف
 • فلک الارض
 • استخراج مستحصله جفر
 • دایره درجه در حروف
 • دایره جمل کبیر
 • دایره ایقع بهک
 • دایره اعهطی
 • دایره ابسعی
 • دایره افسجی
 • تکسیر حروف و اعداد جفر
 • اسماء مستخرجه از بطن حروف عددی
 • اسماء حاصله از بسط تکسیر حروف
 • حروف با عدد حروف و نقاتش
 • مستحبات مشارق الانوار سید هاشم در استخراجات و قواعدات علم جفر
 • هذه ترجمه کتاب مشارق الانوار جفریه
 • درباب دانستن رموزات و اصطلاحات علم جفر
 • در اصول دانستن علم جفر
 • علم حروف ۲۸ گانه تهجهی
 • سوال و جواب و استخراج جفر و مستحصله
 • کیفیت احوال شیخ حبیب ارومیه
 • فصل رساله استاد محمد کاظم بک
 • و هزاران مطالب دیگر….

 

((توجه:: فروش این کتاب مختص به شرکت فروغ مهررسانه می باشد. استفاده غیر مجاز و فروش این کتاب حرام شرعی می باشد))

 

38,000 ریال – خرید

 

[sg_popup id=2]

Leave a Reply