دانلود کتاب طلسمات سیمرغ – کتاب کلشن سیاه قلم (3 جلد یا 3 قسمت)

دانلود کتاب طلسمات سیمرغ (کتاب کلشن سیاه قلم)

(3 جلد یا 3 قسمت)

دانلود کتاب طلسمات سیمرغ – کتاب کلشن سیاه قلم کامل سه جلد

قیمت: 6600 تومان

66,000 ریال – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: طلسمات سیمرغ – کتاب کلشن سیاه قلم (سه جلد؛ سه قسمت)

نام نویسنده: نامشخص

تعداد صفحات: 252

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت: 70 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 358 مگابایت

 

دانلود رایگان کتاب طلسمات سیمرغ

 

فهرست مطالب کتاب:

 • دعای شریف و عظیم قرثیا و خواص و فواید عجیب آن
 • طلسمات سیمرغ
 • گلشن سیاه قلم
 • شرح لوح خالی قلب و روشن پر کردن
 • طلسمات و اعداد چه استفاده ای دارند؟
 • مثلث و مربع یعنی چه و برای چه کاری خوب است؟
 • روش مثلثه و قاعده آن چیست؟
 • شرح رفتار مثلثه و طبعی
 • روش پر کردن خمس
 • ترساندن مردم در خواب
 • جهت پولدار شدن علمه قرطاس
 • چندین دستور متفرقه برای حوائج مردم
 • دستور خواندن آیه الکرسی
 • دستور خواندن اسماء الحسنی اسماء یا احد و یا صمد
 • روش مربع و مخمس تا 100 در 100 چندین رقم
 • 14 عدد مربع و مثلثه برای جمیع حوایج مردم
 • طلسم و جدول کامل امور مردم
 • چندین رقم مثلث و مربعهای تو در تو
 • روش مثلثه آتشی، روش مثلثه بادی، روش مثلثه آبی، روش مثلثه خاکی
 • عدد سوره ها و آیات قرآنی
 • در دانستن روش و طرح مثلثات
 • قاعده پر کردن مربع و استخراج موکلین
 • دستور عزمت ساختن
 • لوح 6 در 6 و لوح 5 در 5
 • لوح 5 در 5 خالی قلب برای نعمت بزرگی
 • روش 7 در 7 خالی قلب الحمد بدون بسم الله پر شده
 • لوح 10 در 10 و من یتق الله برای دارائی و کشایش رزق و روزی و توسعه کار و زندگی در ساعات سعد نوشته می شود
 • روش پر کردن زوج و فرد 7 در 7 یکخانه خالی
 • روش 14 در 14 بهترین قاعده و در حالت شرف با افتاب نوشته شود
 • روش پر کردن لوح 12 در 12 بر عددی برای برکاری مطابق آنکار
 • رفتار تکسیر 14 در 14 حروف نورانی و تکسیر کردن کلمات
 • لوح 7 در 7 سوره الم نشرح جهت کشایش رزق و روزی و مال
 • لوح 9 در 9 برای فتح و ظفر بر دشمن و نابودی دشمن
 • چندین رقم مخمس و مربع گوناگون
 • برای برکت کیسه و زیادی روزی و جلب پول با خود دارید
 • جهت مهر و محبت و عشق و دوستی که با خود این طلسم را دارید
 • جهت سروی و مطیع نمودن توبه کردن
 • جهت جلب معشوق و عشق و رسم لوح مربع آن
 • جهت احضار روح و احضار ارواح و احضار موکل و اعمال مربوطه آن
 • لوح جهت خواستگاری
 • لوح جهت نجات زندانی بکار می آید که در ساعات سعد نوشته می شود
 • دستور پر کردن لوح طاق یا فرد
 • جهت فروش دکان و خانه و ملک و طلسم نوشته شده آن
 • لوح مثلثه غین جهت ثروتمند شدن و نقش آن
 • شرح لوح سوس قطاله جهت محبت دوستی الفت مهربانی زیبائی کشایش بزرگی زن و مرد

 

دعای عظیم و شریف قرثیا خواص و فواید آن

 

 • جهت احضار غایب و نوشتن لوح آن
 • صورت جماعت جنیان و جلب جنیان
 • جهت عقد زن و طلسم آن که غیر از او کسی شوهرش نشود
 • جهت احضار معشوق و کسی که دوستش دارید
 • بستن مردان و فرج زنها بروی مردان
 • عمل سابع فیول دختر ابلیس اعمال صغیر و کبیر
 • عمل ریاضت یا علی و ریاضت بسیار مجرب و قوی و با ارزش
 • اگر خواهی پریان را در خواب بینی بر کف دست خود بنویس
 • عقد النساء و عمل آن
 • دستور احضار ارواح روحانیون در آئینه با خواندن سوره انا انزالنا و…
 • احضار جن بقاعده سعید استادان عزیمت که احضار بسیار عجیب و قریبی است
 • چله نشینی چیست؟
 • احضار جن با چشم بدون ریاضت و تسخیر آن
 • جهت کشایش کارهای مردم و مسخر شدن و رسم لوح کشایش
 • شرح لوح کشایش و باطل کردن سرح و جادو
 • شرح حال آقای اکبر حسن زاده سیاه قلم
 • لوح 5 در 5 خالی قلب برای زبان بندی و بستن زبان بدگویان
 • لوح 10 در 10 ذوالکتاب به قل هو الله احد
 • لوح 6 در 5 اسماء دوم ادریسی جهت تسخیر کردن سلاطین و جمیع مردم و الفت و بزرگی میان زنها و گشایش کار
 • جهت محبت دوستی میان زن و شوهر و جمیع خلایق
 • شرح آیه نور و خواص لوح 7 در 7 و روش نگارش آن
 • قاعده لوح 5 در 5 وسط خالی طرح کسر از ابوریحانه بوی
 • لوح 8 در 8 آیه الکرسی جهت زنیکه اولادش سقط کرده که با خود دارد
 • چند نمونه از روشهای لوح 6 در 6 از یک کتاب بسیار قدیمی
 • دو عدد لوح 9 در 9 و لوح 7 در 7 اسماء معلون آتشی
 • لوح 7 در 7 وسط خالی آیه و عنده مفاتیح الغیب
 • شکل طلسم یوسف و زلیخا جهت محبت و دوستی و الفت میان دو نفر
 • لوح 9 در 9 جهت نابودی دشمن که عدد سوره تبت گرفته و در این لوح پر نمایند
 • لوح مربع سوره اذا زلزله است خانه اول آن
 • چهل کاف و خواص آن
 • روش لوح 11 در 11 برای جلب مقاوم وزارت که نخست وزیران بنویسند
 • روش لوح 18 در 18 برای وزارت های دولتی
 • اسامی صحیح ملک های روز جهت نوشتن دعاها و طلسمات و جمیع امورات و دیگر و کندن لوح و جمیع طلسمات باید این اسماء را نویسد
 • روز شنبه ملک میمون، روز یکشنبه ملک مذهب، روز دوشنبه ملک ابیض، روز سه شنبه ملک احمر و…
 • لوح شطرنجی آیه الکرسی
 • خواص ذکر عظیم بسم الله الرحمن الرحیم
 • لوح الم نشرح جهت تسخیر قلوب و عقد لسان و زبان بند
 • روش لوح 21 در 21 برای فروش کارخانها و عمارات و جلب مال و عزت نزد سلاطین بکار آید
 • چندین رقم مربع برای جمیع حوائج مردم برای شفای بیماری و حفاظت بدن و سلامتی
 • لوح 6 در 6 برای زبان بندی و حفظ بدن و مطیع شدن دشمنان
 • صورت اسماء و نامهای موکلین و کواکب سیاره ملائکه موکل، زحل اسبائیل، مشتری سنجرائیل، مریخ تقوائیل، شمس اسرائیل، زهره کلهائیل، عطارد انکرانیل
 • حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت
 • جهت گشایش محبت توسع نعمت قاعده سوره الحمد
 • شرح لوح چهار در چهار شطرنجی بقلم اکبر حسن زاده
 • احضار فوری از عبدالله هلالی جادوگر مشهور
 • اگر خوهی که کسی را از عشق خود بیقرار کنی
 • ظاهر کردن درد چشم در دشمن که خوهی کور شود
 • دو رقم طلسم محبت و تسخیر خلق و دوستی از کتاب 30 مرغ
 • چند عدد لوح از کتاب بحرالغرائب
 • چند عدد لوح برای باطل السحر و بزرگی و گشایش و عظمت نوشته می شود
 • طلسم جهت قوی شدن در مقابل دشمن
 • جهت عزت زیبا محبت دوستی و الفت
 • فلا ماریون یا فلا ماریان فرانس و تسخیر ارواح
 • دستور سیاه قلم
 • عزایم فلاماریون 40 مرتبه خوانده شود بدون بسم الله
 • ارواح بزرگ به بزرگان دین استاد دانشمندن نام فلاماریون
 • اسرار عجیب و ناشنیدنی از کره زمین
 • اسرار یک خواب عجیبی دستور شمیائی آیه شریفه مفاتیح القیب
 • شرح اسم مبارکه الله الصمد و خواص آن
 • شرح یک خواب عجیب در شب اول دی 1158
 • چند کلمه با استادان و جوانان درباره اعداد و قواعد و مربع آن
 • شکل مهر حضرت سلیمان حشمت الله
 • طلسم یعنی چه و جن چیست؟
 • جن چیست و چگونه طلسم می شود؟
 • لوح 7 در 7 هفت سلطان جهت برآورده شدن حاجات
 • علم ریاضت و چله نشینی و تسخیرات روح و جن و موکلین علوی یا سفلی یا ریاضت های دیگر مثل کیمیا و نامرعی شدن و روی آب راه رفتن و جلب سلطان یا حکومت بطرف خود یا وزارت و صدارت رسیدن سوره مبارکه …. هفت مرتبه خوانده شود و نثار روح این هفت سلطان کند و نتیجه ببیند
 • لوح 25 در 25 جهت بررسی و سرافرازی رسیدن نزد سلاطین و پادشاهان و به مقامات بالا رسیدن
 • لوح 20 در 20 جهت رفتن مجالس بزرگ و بزرگان و سلاطین
 • دعای مبارکه سوین مرجانه
 • روش لوح 10 در 10 و خواص آن
 • روش پر کردن مربع لوح 16 در 16 برای نعمت برکت زیادی روزی و ثروت و مال و اموال و گشایش نعمت و بزرگی شرف و سربلندی
 • لوح 5 در 5 چندین رقم و گلهای رنگارنگ سیاه قلم
 • جهت محبت بین زن و شوهر
 • 12 رقم مربع ذوالکتابه برای جمیع کارهای مردم
 • طریقه دانستن عدد و خواندن هر اسمی یا بر آیه را که خواهد بخوانید و عدد او را بدانید
 • لوح 31 در 31 تکسیری آیه الکرسی جهت فتح و ظفر بر دشمن و دفع خطر جنگ
 • چندین رقم مربع و طرحهای مختلف
 • روش چندین رقم مثلثه هندی
 • عدد کل قرآن کریم 23459239 و خواص آن در مربع یا لوح 4 در 4
 • مربع عدد کل چهل اسم ادریسی که خواصیت بسیار زیادی دارد برای هر کاری
 • مربع عدد کل یاسین مغربی و شرح کامل مربع
 • چندین رقم مربع ذو الکتاب جهت ظفر بر دشمن و حکام و جهت توسعه رزق و روزی
 • 4 رقم بدوح هندی
 • تسخیر جن با صلوات خواجه نصیر طوسی
 • دستور تسخیر جن و چندین طلسم و دستور دیگر مجرب جهت احضار اجنه
 • جهت محافظت از جمیع بلیات
 • چهار قاعده پر کردن مثلثه
 • لوح 9 در 9 جهت رفع بلیات و شفاء بیماری
 • اسماء چهل اسم حضرت ادرس پیغمبر که از طرف ایشان در کتاب قدیم بدست آمده و خواصیت زیادی دارد و شرح هرکدام از این اسماء
 • تسخیر هفت کواکب سیاه قلم و 40 اسم حضرت ادرسی را با عدد و الواح طلسمات و دستور خواندن تمام کلمات و تسخیر مردم کره زمین
 • و صدها مطالب دیگر….

 

66,000 ریال – خرید

….

 

برچسب های سایت:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,