کتاب هذا کتاب عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات (دو نوع – به زبان فارسی و عربی)

دانلود کتاب هذا کتاب عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات (دو نوع – به زبان فارسی و عربی)

 

دانلود رایگان کتاب هذا کتاب عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات

قیمت: ۵۲۰۰ تومان

RIAL 52,000 – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: هذا کتاب عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات (دو نوع – فارسی و عربی)

نام نویسنده: محمد بن محمود بن احمد طوسی – به اهتمام منوچهر ستوده

تعداد صفحات کتاب فارسی: ۷۳۴

تعداد صفحات کتاب عربی: ۶۰۵

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی و چاپی

حجم کل فایل: ۱۳۶ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب (فارسی):

 • در عجایب آدمی و شرف خلقت وی
 • شرف عقل بر همه موجودات
 • عجایب ارواح و محل الارواح و تاثیر ارواح در اجساد
 • عجایب القلب، معدن الروح و عجایب حواس پنجگانه، خاصیات اعضاء بنی آدم
 • طباع النساء و الخصیان
 • عجایب طبقات مردم کی برچند جنس اند
 • عجیاب عادیان عجایب نوادر آدمی در هر زمانی
 • قبایل ترکان و غزان و فقچاق و قبایل هندوان و اجناس ایشان
 • درجات آدمیان شریف و در شرف پیغمبر ما علیه السلام
 • فرق میان نبی و متنبی، ذکر کاهنان و مدعیان و عجایب معجزات و کرامات و صفت کیمیا و علم طب و طبیعت و خواهص غذاها
 • در فضا و قدر و عجایب خوابها و عجایب مرگ و عیب دنیا و بی وفایی آن و در آنک بعث و نشور و قیامت
 • در عجایب جنیان و مرده و شیاطین و اصناف غولان و نسناس و مواضع ایشان و اجناس مختلف و عجایب لطافت ایشان
 • عجایب مرغان بزرگ و کوچک
 • در عجایب بهایم و حیوانات بزرگ و حیوانات بحری و عجایب خواص سباع و حشرات و افاعی و حیات و سموم و غیرها
 • در عجایب اجرام علوی از صفت فرشتگان و ذکر روحانیان و صفت هر دو قطب جنوب و شمال با بی در عجایب افلاک و عجایب آفتاب و عجایب ماه و عجایب کواکب سیاره و عجایب بروج و کواکب ثابته و شگفتیهای آن
 • در عجایب آتش و آنچه حادث می شود میان آسمان و زمین ادیار مجوس و آتش پرستان، صاعقه و شهب و رعد و برق در ابرها و قوس و قزح چیست و عجایب بادها و تقسیم ریاح و هبوب آن، عجایب ابرها و شگفتی آن در هوا
 • در عجایب زمین و آبها و دریاها و مرتب نهاده بر حروف جمل، عجایب نهرها، عجایب چشمهاء آب و عجایب چاههای محفوره و عجایب زمین و تقسیم عالم و اقالیم و صفت وضع عالم و صورت آن و عجایب کوهها و مرتب بحروف جمل و عجایب صخره ها و آنچ برآن نبشته اند از حکمت ها
 • در شهرهای معروف و مساجدها و حروف جمل، چنانکه درباب الف بیاید، ایلیا، اسکندریه، اندلس و غیرهما
 • و هزاران مطالب دیگر….

 

کتاب عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات

طباع النساء و الخصیان عجایب طبقات مردم

حیوانات بزرگ و حیوانات بحری عجایب خواص سباع

کتاب عجایب المخلوقات احمد طوسی

 

RIAL 52,000 – خرید

…..

برچسب های سایت:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,