کتاب تحفه الدراویش درباب علوم غریبه – از میرزا محمد اخباری

دانلود کتاب تحفه الدراویش درباب علوم غریبه – از میرزا محمد اخباری

 

قیمت: ۷۶۰۰ تومان

76,000 RIAL – خرید

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: تحفه الدراویش درباب علوم غریبه

نام نویسنده: میرزا محمد اخباری

تعداد صفحات: ۴۵۲

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۷۲٫۶ مگابایت

 

 

فهرست مطالب کتاب:

 • – انواع ادعیه و طلسمات مختلف جهت حاجات مختلف که برخی از آن به شرح زیر می باشد (بعلت حجم زیاد ادعیه و طلسمات، فقط تعدادی از آنها در زیر آمده است)
 • – طلسم جهت محبت
 • – هرکه خواهد دل کسی بر وی عاشق شود و تسخیر او درآید
 • – طلسم جهت افزایش معیشت که اثر عظیمی دارد
 • – شرح دعای یشمخ منقول از بزرگان دین و از مشایخ
 • – بجهت محبت این طلسم را با مشک و زعفران و صندل و بنام آن کس و مادرش نویسد
 • – بجهت احضار اثر عظیمی دارد این طلسم…
 • – اگر خواهی نزد کسی روی و از وی حاجتی دارید این طلسم را با خود دارید
 • – جهت طلب حاجات اثر عظیمی دارد این طلسم
 • – جهت خوف از دشمن و غیره
 • – اگر خواهی شری یا مفسدی یا ظالمی را از شهر و مکان خود دور کنی
 • – شرح و فواید ختم سوره مبارکه یس مغربی
 • – صورت خاتم و رسم جدول حروف و اعداد آن
 • – در باب احضار و تسخیر جن
 • – انواع دعوت ها
 • – دعوات حضرت موسی
 • – دعوت جن
 • – دعوت سوره یس
 • – دعوت ایه عنده مفاتیح الغیب
 • – احضار هفت شیاطین
 • – دعوت موکلان
 • – دعوت اسم باسط بطریق دیگر
 • – تسخیر صغیر میططرون
 • – اخراج جن از بدن جن زده – ادعیه و اعمال جنگیری
 • – ظهور گمشده، احضار گمشده
 • – ادعیه و اعمال جهت فهم و درک علوم غریبه و خفیه و علوم روحانی
 • – احضار جن و ساخت مندل محافظ
 • – عقد ارواح، دیدن مردگان در خواب, احضار ارواح
 • – خواص و ختم سوره بقره
 • – طریقه ختم ذکر خاتم ناظهور
 • – فایده حجاب عظیم القدر
 • – جهت محبوب و محبت و جذب به خود
 • – جهت احضار طاس
 • – دعای شیخ ابو علی سینا
 • – دعوت اسماء ادریس – اسماء ادریسی
 • – ختم سوره تبّت جهت حاجات مهم
 • – ختم سوره فاتحه الکتاب و خواص آن
 • – جهت برآورده شدن حاجات
 • – نماز حاجات بطریق ائمه اطهار علیه السلام
 • – احضار دزد برده
 • – عذاب کردن جن
 • – در شیشه کردن جن
 • – جهت یهود

 • – احضار موکل
 • – پنج قاموس
 • – آداب حمد مغربی
 • – عملیات و طریقه احضار جن و انس
 • – بجهت معیشت و رزق و روزی
 • – نماز حضرت خضر علیه السلام
 • – خواب دیدن ائمه اطهار علیه السلام
 • – دیدن اموات خود در خواب
 • – جهت چیزی را از کسی خواستن
 • – شرح هفت عهدام الطبّیان و روایات آمده برای آن و حضرت سلیمان بن داود علیه السلام
 • – و هزاران ادعیه و طلسمات و اعمال مربوطه….

 

76,000 RIAL – خرید

…..

برچسب های سایت:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,