کتاب كيمياي با سلیقا

دانلود کتاب كيمياي با سلیقا

قیمت: ۳۳۰۰ تومان

33,000 ریال – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: كيمياي با سلیقا

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: بر اساس طب کیمیای

تعداد صفحات: ۲۵۵

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۵ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۸۳ مگابایت

 

 

فهرست مطالب کتاب:

 • ذکر جزو نظری از طب کیمیا و شناختن حقیقت آنها در بیان احتیاج بان و غرض…
 • درباب عناصر اربعه…
 • انواع و اصول اشیاء…
 • در بیان حقیقت حیات…
 • در بیان اصول چند که ترکیب یافته از اجسام…
 • در بیان انواع مختلفه…
 • در بیان جزء اول در بیان بول…
 • در بیان نوبتها و امراض…
 • در بیان علاج کلی بیماری ها…
 • در بیان کوارش بدن…
 • در بیان کیفیت تغییر اجسام که بقای صورت نوعیه اصلیه باطنیه آن است…
 • جزء اول کتاب کیمیا با سلیقا در اساس طب کیمیای و آن مشتمل است بر هشت فصل…
 • و صدها مطالب دیگر….

 

 

 

33,000 ریال – خرید

……..