کتاب مجموع تشریح الابران و خزائن الشفا ناصری از پولارک

دانلود کتاب مجموع تشریح الابران و خزائن الشفا ناصری از پولارک

قیمت: 1600 تومان

16,000 ریال – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموع تشریح الابران و خزائن الشفا ناصری از پولارک

نام نویسنده: ناصری از پولارک

موضوع کتاب: طب سنتی و علم تشریح

تعداد صفحات: 190

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت متن کتاب: 85 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 25.38 مگابایت

 

 

فهرست مطالب کتاب:

 • در بیان علم تشریح از علوم طب و دانستن آن در تمام مدارس عالم لازم و واجب است…
 • مقدمه ای بر علم تشریح
 • عفونت اعضای بدن
 • در بیان عروق و اعصاب و…
 • اناتومی بدن و جمیع اعضاء و جوامع بدن انسان در تاریخ تشریح
 • در بیان عظام جمجمه سر…
 • اندام و استخوانهای بدن…
 • جوف دهان
 • امراض آلت مرد
 • در امراض آلات تغذیه
 • در امراض آلات بول و مثانه
 • در امراض دماغ و نخاع
 • در امراض جامع اعصاب
 • و صدها مطالب دیگر…

 

 

 

16,000 ریال – خرید

………