کتاب اصول علم الرمل و اسطرلاب و معرفت اسطرلاب (شامل دو نوع کتاب)

کتاب اصول علم الرمل و اسطرلاب و  معرفت اسطرلاب (شامل دو نوع کتاب)

دانلود رایگان کتاب اصول علم الرمل و اسطرلاب

قیمت: 3200 تومان

32,000 ریال – خرید

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: اصول رمل و اسطرلاب

بهمراه کتاب معرفت اسطرلاب (هدیه)

تهیه و تنظیم و گردآوری: حسین نمینی

تعداد صفحات کتاب اصول علم الرمل و اسطرلاب: 135 صفحه

تعداد صفحات کتاب معرفت اسطرلاب: 102 صفحه

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی و خطی

حجم فایل: 34 MB

 

کتاب اصول علم الرمل و اسطرلاب کتاب معرفت اسطرلاب

 

فهرست مطالب کتاب:

این کتاب مستطلب کلماتی است ملیل صاحب معانی بزرگ که کلمات را در علم رمل پس اگر بوده باشد، از هر علمی راهی بسوی معرفت خداوند تبارک و تعالی و از برای حوادث است. قبل از حصول الحوادث و این علم اول از کسی که بروز کرده شااست بنابر چیزی که روایت شده است از اهل این علم حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام بوده است که بعداز آن بروز از شیث بعداز آن بروز کرد از شعیا بعداز آن لقمان و ختم شده به حضرت دنیال نبی علیهم السلام و روایت شده است از ابن عباس و ابن عباس سوال کرداز حضرت پیغمبر صل الله علیه و اله از علم رمل پس حضرت فرمود این رمل اثری است از جمله آثار بدرستی که ذکر کرده خداوند تبارک و تعالی در کتاب عزیز خود و…

شکل ظاهری نوشتن رمل که به آن ام الرمل (مادر رمل) می گویند.

اشکال رمل عبارتند از:

لحیان، قبض داخل، قبض خارج، جماعت، فراخ، بیاض، نصرت خارج، نصرت داخل، عتبه خارج، عتبه داخل، عاقله، انگیز، هامره، ناقیه الخط،اجتماع، طریق

تطبیق اشکال رمل با حروف و اعداد

تطبیق اشکال رمل با عناصر اربعه

اشکال سعد و اشکال نحس

سعد داخل

سعد خارج

سعد ثابت

سعد منقلب

اشکال نحس

نحس داخل

نحس خارج

نحس ثابت

نحس منقلب

اشکال مذکر

اشکال مونث

رمل برای بیمار

رمل برای تشخیص وضع بیماری

اصول تشخیص بیماری ها

شکل جن

شکل نامرئی

شکل انسان

الواح مرگ و زندگی

رمل شکل انسان

لحیان و قبض داخل، قبض خارج

حماعت، فراخ، عاقله، انگیز

هامره، بیاض، نصرت خارج، نصرت داخل

عتبه خارج، عتبه داخل

ناقی الخط، ارتباط با مشاغل

تشخیص عمق دفینه ها با رمل

استفاده از علم رمل تشخیص اینکه در محل دفینه وجود دارد یا خیر

جداول کبیر در علم رمل، جداول زوج و فرد در رمل

ارتباط رمل با سیارات و روزها و شب ها زحل مشتری مریخ خورشید زهره عطارد قمر راس الذنب

داوزده خانه را تسویت چگونه باید کردن

طالع چگونه توان دانستن

در علم رمل زدن

اشکال مشرق

اشکال مغرب

اشکال جنوب

اشکال شمال

و صدها مطالب دیگر….

 

32,000 ریال – خرید

[sg_popup id=”2″ event=”onload”][/sg_popup]

 

……..